Tablety interaktywne

Tablet interaktywny służy do zdalnej obsługi tablicy interaktywnej. Jest to urządzenie bezprzewodowe, co pozwala prowadzącemu prezentację, czy nauczycielowi na poruszanie się po sali i równoczesne ingerowanie w treść prezentacji.

Doskonałe rozwiązanie do klas z nauczaniem integracyjnym. Osoby nie mające możliwości podejścia do tablicy mogą również czynnie uczestniczyć w lekcji/szkoleniu.

W ofercie znajdują się tablety do tablic Eno, Qomo oraz Clasus.