Tablice interaktywne

Tablica interaktywna (tablica multimedialna) stała się niezbędnym elementem wyposażenia nowoczesnej sali szkolnej, wykładowej czy konferencyjnej.

Tablica interaktywna to specjalna tablica, którą montujemy do ściany lub na specjalnym dedykowanym stojaku. Aby spełniała swoją interaktywną funkcję niezbędny jest projektor i komputer. Bez tych dwóch elementów tablica nie działa. Tablicę łączymy z komputerem za pomocą kabla USB np. tablica Esprit Plus lub komunikuje się ona z komputerem przez bluetooth USB np. tablica ENO. Komputer łączymy z projektorem (najczęściej za pomocą kabla VGA). Instalujemy oprogramowanie. Po wyświetleniu obrazu z projektora na tablicę musimy dokonać kalibracji i tablica jest gotowa do pracy. Staje się ona interaktywnym obszarem, wyświetlamy na niej to, co widzimy na ekranie komputera, możemy nanosić na wyświetlane slajdy dodatkowe informacje, zapisywać je, nagrywać filmiki z lekcji czy prezentacji. Mamy ogromne pole do inwencji i tylko od nas zależy jak bardzo zaawansowane będą działania na tablicy interaktywnej w szkole czy firmie.

Tablice interaktywne mogą byc wykonane w różnych technologiach :


a) Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

•    Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
•    Matowa powierzchnia, która nie wytwarza refleksów
•    Tablica będzie funkcjonować nawet jeśli wywierci się w niej otwór
•    Można po niej pisać markerami suchościeralnymi
•    Rama – w niej jest cała elektronika -, nalezy uważac na uszkodzenia

b) Technologia EM (elektromagnetyczna)

•    Możliwość pracy na tablicy bez dotykania jej powierzchni
•    Wysoka rozdzielczość dla zastosowań wymagających precyzyjnych wskazań
•    Nie można zgubić pisaka
•    Konieczność ładowania pisaka
•    Przy poważnym uszkodzeniu powierzchni tablica przestaje poprawnie funkcjonować

c) Technologia nadruku punktowego – tylko tablica ENO

•    Nie posiada żadnych elementów elektronicznych
•    Dożywotnia gwarancja na powierzchnię
•    Bezprzewodowe połączenie z komputerem
•    Do pracy potrzebne jest pióro (w komplecie z tablicą)
•    Pióro trzeba ładować
•    Nie można po niej pisać markerami suchościeralnymi


Standardowo to tablicy dołączone jest darmowe oprogramowanie ( różne w zależności od producenta tablicy) , to narzędzie, którego podstawową zasadą działania jest pisanie, rysowanie, powiększanie obrazów. Dobre oprogramowanie daje możliwość tworzenia interesujących i interaktywnych prezentacji, które jeśli zapiszemy na dysku komputera możemy później wysłać e-mailem, ponownie odtwarzać lub drukować.

Tekst własnością firmy Business Group.

Sortuj według:
Wygląd: lista klasyczny boxy
1 2 3 4
Producent: Esprit

Najnowsza tablica interaktywna marki Esprit. Zastosowana nowa technologia optyczna pozwala na obs?ug? multigestów (mi?dzy innymi zoomowania, scrollowania, rotacji, a tak?e przewijania). Urz?dzenie dzia?a w standardzie Plug & Play – pozwalaj?c na u?ytkowanie zaraz po pod??czeniu do komputera oraz projektor.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

W sk?ad zestawu interaktywnego wchodzi: Tablica interaktywna Esprit Dual Touch 80", projektor krótkoogniskowy BenQ MX806ST, uchwyt do projektora krótkoogniskowego US1 Long, kabel VGA 10m lub kabel HDMI KeyDigital 9,1m.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Polyvision

?no by 2x3 to tablica interaktywna o powierzchni sucho?cieralnej i magnetycznej, która posiada najlepsze cechy tradycyjnej tablicy ceramicznej oraz tablicy interaktywnej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Interwrite

Tablet interaktywny MobiView, firmy eInstruction, posiada pe?n? funkcjonalno?? stacjonarnej tablicy interaktywnej na dowolny ekranie za niewielk? cz??? jej kosztów.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Qomo

Idealny do prezentacji i szkole?. Umo?liwia zdaln? obs?ug? aplikacji komputerowych. Urz?dzenie wspó?pracuje z tablic? interaktywn? tworz?c w pe?ni interaktywne ?rodowisko nauczania. Doskonale sprawdza si? m.in. w szko?ach integracyjnych i innych placówkach, u?atwiaj?c nauk? osobom niepe?nosprawnym.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Qomo

Doskona?e narz?dzie, które stanowi po??czenie 19 calowego monitora LCD o wysokiej rozdzielczo?ci z tabletem. Dzi?ki temu po??czeniu otrzymano tablet LCD, który daje mo?liwo?? pisania i notowania na wy?wietlonych dokumentach. Korzystanie ze specjalnego pisaka umo?liwia obs?ug? aplikacji komputerowych. Urz?dzenie wspó?pracuje z tablic? interaktywn? tworz?c w pe?ni interaktywne ?rodowisko nauczania.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Tablica Esprit Plus to po??czenie tablicy interaktywnej, sucho?cieralnej oraz magnetycznej, ceramicznej. Takie rozwi?zanie umo?liwi prowadzenie interaktywnych i klasycznych zaj?? lekcyjnych przy wykorzystaniu tylko jednej tablicy spe?niaj?cej wszystkie te funkcje.

 

Produkt wycofany z oferty.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Tablica interaktywna ésprit plus PRO dzia?a w oparciu o technologi? podczerwieni (IR). Dzi?ki standardowi Plug&Play produkt jest gotowy do u?ytku zaraz po pod??czeniu do komputera oraz projektora. Zastosowana technologia pozwala na obs?ug? multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie).


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Tablica interaktywna ésprit ST dzia?a w oparciu o technologi? optyczn?. Dzi?ki standardowi Plug & Play produkt jest gotowa do u?ytku zaraz po pod??czeniu do komputera oraz projektora. Zastosowana technologia pozwala na obs?ug? multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). Powierzchnia lakierowana, sucho?cieralno-magnetyczna.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: AVtek

Urz?dzenie wspó?pracuj?ce z komputerem i projektorem multimedialnym. Dzia?a jak du?y ekran dotykowy, który mo?e by? obs?ugiwany za pomoc? palca. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada tak?e w?a?ciwo?ci klasycznej tablicy sucho?cieralnej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: AVtek

Urz?dzenie wspó?pracuj?ce z komputerem i projektorem multimedialnym. Dzia?a jak du?y ekran dotykowy, który mo?e by? obs?ugiwany za pomoc? palca. Dzi?ki zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada tak?e w?a?ciwo?ci klasycznej tablicy sucho?cieralnej.

 

Produkt wycofany z oferty, prosimy o kontakt z handlowcem w celu znalezienia zamiennika.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: AVtek

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD wspó?pracuj? z komputerem i projektorem multimedialnym, tworz?c zestaw interaktywny. Do obs?ugi tego urz?dzenia zosta?a zastosowana jedna z najnowszych technologii u?ywanych w tablicach interaktywnych - optyczna. Pozycjonowanie kursora odbywa si? poprzez dwie kamery zainstalowane w górnych naro?nikach tablicy. Wykrywaj? one po?o?enie palca bardzo precyzyjnie, zapewniaj?c wysok? dok?adno?? odczytu.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana nowa technologia optyczna pozwala na obs?ug? multigestów (mi?dzy innymi zoomowania, scrollowania, rotacji, a tak?e przewijania). Urz?dzenie dzia?a w standardzie Plug & Play – pozwalaj?c na u?ytkowanie zaraz po pod??czeniu do komputera oraz projektor.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana nowa technologia optyczna pozwala na obs?ug? multigestów (mi?dzy innymi zoomowania, scrollowania, rotacji, a tak?e przewijania). Urz?dzenie dzia?a w standardzie Plug & Play – pozwalaj?c na u?ytkowanie zaraz po pod??czeniu do komputera oraz projektor.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Esprit

Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana technologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemow? i komfortow? prac? 4 u?ytkowników jednocze?nie, z za?o?eniem, i? ka?dy z nich mo?e wykonywa? dowoln? operacj? na tablicy – w tym oczywi?cie obs?ug? multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a tak?e przewijania).


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Hitachi

Tablice interaktywne serii StarBoard FX-79E1/89WE1 wprowadzaj? do klasy lub sali konferencyjnej interaktywno?? za dotkni?ciem palca. Modele te ??cz? w sobie prostot? oraz wytrzyma?? powierzchni? z najnowocze?niejsz? technologia interaktywn?. Funkcje "za dotkni?ciem" palca oraz opcje multi-touch sprawiaj?, ?e tablice StarBoard FX-79E1/89WE1 staj? si? intuicyjne w u?yciu dla ka?dego. Du?a powierzchnia tablic daje dodatkow? przestrze? robocz?, co zapewnia komfort pracy grupowej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Hitachi

Tablice interaktywne serii StarBoard FX-79E1/89WE1 wprowadzaj? do klasy lub sali konferencyjnej interaktywno?? za dotkni?ciem palca. Modele te ??cz? w sobie prostot? oraz wytrzyma?? powierzchni? z najnowocze?niejsz? technologia interaktywn?. Funkcje "za dotkni?ciem" palca oraz opcje multi-touch sprawiaj?, ?e tablice StarBoard FX-79E1/89WE1 staj? si? intuicyjne w u?yciu dla ka?dego. Du?a powierzchnia tablic daje dodatkow? przestrze? robocz?, co zapewnia komfort pracy grupowej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Hitachi

Ze wzgl?du na swoje unikalne w?a?ciwo?ci tablice Hitachi s? cz?sto doceniane oraz wyró?niane. Warto tu nadmieni?, i? produkty te zosta?y uhonorowane mi?dzy innymi nagrod? "Best in Tech for Interactive Classrooms" edukacyjnego magazynu Scholastic Administrator oraz nagrod? BETT, przyznawan? przez organizatorów najwi?kszych na ?wiecie targów technologii edukacyjnej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Hitachi

Ze wzgl?du na swoje unikalne w?a?ciwo?ci tablice Hitachi s? cz?sto doceniane oraz wyró?niane. Warto tu nadmieni?, i? produkty te zosta?y uhonorowane mi?dzy innymi nagrod? "Best in Tech for Interactive Classrooms" edukacyjnego magazynu Scholastic Administrator oraz nagrod? BETT, przyznawan? przez organizatorów najwi?kszych na ?wiecie targów technologii edukacyjnej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
Producent: Hitachi

Ze wzgl?du na swoje unikalne w?a?ciwo?ci tablice Hitachi s? cz?sto doceniane oraz wyró?niane. Warto tu nadmieni?, i? produkty te zosta?y uhonorowane mi?dzy innymi nagrod? "Best in Tech for Interactive Classrooms" edukacyjnego magazynu Scholastic Administrator oraz nagrod? BETT, przyznawan? przez organizatorów najwi?kszych na ?wiecie targów technologii edukacyjnej.


Cena netto:
Cena brutto:
Dodaj do koszyka
do porównania
1 2 3 4